uyduların derecelerine göre dizilişi . haberleşme , askeri , ölçüm gibi amaçlar için kullanılan bir çok uydu uzay boşluğundadır.

allsatellits1sx