Periyodik Bakım

Montaj yapılan her türlü kurumsal ve bireysel donanımların periyodik bakımı, kontrol edilerek onarımının yapılması, ihtiyaçlarının tespit edilerek raporlanmasını yapmaktayız.